Episode 1 : Bhaktirang ( Launch Episode )

Raag : -

Bandish : -

Taal : -

Artist : 1. Shri. Rahul Deshpande. 2. Shri. Raghunandan Panshikar 3. Pt. Atulkumar Upadhye 4. Shri. Shounak Abhisheki 5. Shri. Anand Bhate